Kính lúp cầm tay Glass Φ75, Φ90, Φ100

20,000 28,000 

Kính lúp cầm tay Glass gồm các kích thước Φ75, Φ90, Φ100
Kính Lúp Cầm Tay 3D là vật phẩm giúp bạn có thể soi được các vật phẩm nhỏ hoặc làm tăng kích cỡ chữ khi đọc sách báo, học tập hoặc nghiên cứu.

Nếu như trước đây người ta hay sử dụng Kính Lúp Cầm Tay 3D phóng đại 5 lần trong việc tìm và soi các vật phẩm trong điều tra vụ án, tìm chứng cứ thì ngày nay ngoài các công việc liên quan chuyên môn như vậy các bạn trẻ thường sở hữu Kính Lúp để phục

Xóa
Chat Ngay