NÓN VẢI PHẪU THUẬT BÁC SĨ, Y TÁ

25,000 

NÓN VẢI PHẪU THUẬT BÁC SĨ, Y TÁ

Màu: Xanh két (màu ở ngoài đẹp hơn trong hình do hình chụp màu bị nhạt đi)
Chất cấu tạo: Vải

Chat Ngay