Gel siêu âm Euro trắng Gel Lạnh Dùng Cho Triệt Lông, Siêu Âm

135,000 

Gel siêu âm Euro trắng Gel Lạnh Dùng Cho Triệt Lông, Siêu Âm
(Mỡ siêu âm, gel siêu âm, gel bôi trơn, mỡ bôi trơn…)

VÌ CÓ NHIỀU KHÁCH CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG ÍT NÊN MÌNH CHIẾT LẺ RA BÁN. ĐẢM BẢO ĐÚNG GEL SIÊU ÂM EURO TRẮNG CHIẾT TỪ CAN 5 LÍT RA.

Dùng để siêu âm hoặc triệt lông trong các cơ sở

Chat Ngay