Bảng kiểm tra thị lực khoảng cách 5m chữ cái Trung Nhân

75,000 

Bảng kiểm tra thị lực khoảng cách 5m chữ cái Trung Nhân
Các bước thực hiện:

Bước 1: Giải thích cho bệnh nhân cách đo này dùng để xem bệnh nhân nhìn xa tốt đến mức nào. Nếu là bảng thị lực Landolt (Vòng tròn hở), giải thích cho bệnh nhân là sẽ hỏi phần hở của vòng tròn quay về phía nào: trên, dưới, phải, trái (tương tự như vậy nếu bảng thị lực có chữ E quay theo cách hướng). Bệnh nhân có thể giơ tay ra hiệu xem phần hở của vòng tròn (hoặc hướng q

Chat Ngay