ĐẦU COL XANH 100-1000UL (BỊCH 500 CÁI)

65,000 

ĐẦU COL XANH 100-1000UL
Đóng gói: 500 cái / bịch
Xuất xứ: Greetmed TQ

Đầu col được đảm bảo không thay đổi các thông số kỹ thuật như thiết kế ban đầu bởi nhà sản xuất.
Chứng nhận IVD: tất cả các đầu col được đăng ký để sử dụng cho việc chuẩn đoán trong phòng thí nghiệm & và thực hiện theo tiêu chuẩn 87/79/CE
Đat tiêu chuẩn chất lượng ISO 8655
Tổ chức chứng nhận chất lượng CE: phù hợp với các quy định sức khỏe và an toàn cần thiết theo tiêu chuẩn

Chat Ngay